போகாதே போகாதே

படம்:தீபாவளி

பாடல்:போகாதே போகாதே

கல்லரையில் கூட
ஜன்னல் ஒன்று வைத்து
உந்தன் முகம் பார்பேனடி

Advertisements

கண்மூடி திறக்கும் போது ..

படம் : சச்சின்
பாடல் : கண்மூடி திறக்கும் போது ..
உயிருக்குள்
இன்னோர் உயிரை
சுமக்கின்றேன்
காதல் இதுவா

காற்றே என் வாசல் காற்றே

படம் : ரிதம்
பாடல் : காற்றே என் வாசல் காற்றே …

நெடுங்காலம் சிற்பிக்குள்ளே
உருண்டு இருக்கும்
முத்து போல்
என் பெண்மை
திறந்து நிற்கிறதே…

திறக்காதா
சிற்பி என்னை
திறந்து கொள்ள சொல்கிறதே
என் நெஞ்சம்
அருண்டு நிற்கிறதே…