கவிதை

உன்னை காணத்தான்
ஆசைப்படுகிறேன்
ஒவ்வொரு முறையும்
உன் நினைவுகள் வரும்போதுயெல்லாம்.

ஆனால் உனக்கு
உருவம் இல்லையென்று
சொல்லிகொள்கிறார்களே ?
அவர்களுக்கு என்னத்தெரியும்
நீ எனக்குள் புதைந்துயிருப்பது !!

உன்னை காண
நான் ஆசைப்படும் பொழுதுயெல்லாம்
என் வழிப்பாதையில்
நீ சொர்க வாசலை
திறந்து கொண்டு
காத்திருக்கிறாய் !!

உன் மீது கொண்ட காதலால்
எத்தனை நாட்கள்
கண்விழித்து காத்துயிருக்கிறன்
தெரியுமா ?
உனது வருகைக்காக !!

நீ வந்துவிட்டு
சென்றபாதை என்றுமே
விருச்சோடி இருந்ததில்லை
இன்றும் என்னூள்
சில துளிகளை
விட்டு விட்டு செல்கின்றாய் !!

உனக்கு தெரியுமா ?
உன்னால் எனக்கு
பட்டபெயரும் வந்துவிட்டது
“கிறுக்கன்” என
ஆயினும் இன்னும்
காத்திருக்கிறேன்
உன் வருகைக்காக !!

Advertisements

என்னைய ஏண்டா சேத்திங்க ??


இன்றாவது பதில் சொல்
என் கேள்விகளுக்கு
ஏன் ? எதற்காக ? சேர்த்தாய்
பொறியியல் கல்லூரியில் ?
ஏன் ? எதற்காக ? சேர்த்தாய்
இத்துறையில் ?
ஏன் ? எதற்காக ? சேர்த்தாய்
இக்கல்லூரியில் ?

இன்றாவது பதில் சொல்
என் கேள்விகளுக்கு
இன்று என் மௌன விரதத்தை
களைக்க ஆசைப்படுகிறேன்
வெறுத்துவிட்டேன்
ஏன் சேர்ந்தேன் என !
புரியவில்லை எதற்காக
படிக்கிறேன் என !
மரணத்தின் வலிலை
இதற்கு முன் உணர்ந்தது உண்டா ?
கூட்டதில் நடுவே
நிர்வாணம் படுத்தபட்டது போல்
என்னியது உண்டா ?
பல நாட்களாய்
தூக்கம் இல்லாமல் தவித்ததுண்டா ?
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன்
போல் திறிந்ததுண்டா ?
தூக்கு கயிறை
முத்தமிட ஆசைப்பட்டதுண்டா ?
போச்சு உரிமையை
அடமானம் வைத்தது உண்டா ?
இது உனக்கு கேள்விகளாய்
மட்டும் படுகிறதா ??
இது அடையாளம் துளைத்த
மாணவனின் வலி

இன்றாவது பதில் சொல்
என் கேள்விகளுக்கு
பிடிக்கவில்லை எனத்தெரிந்தும்
சேர்த்துவிட்டிர்கள்
பிடித்தது எனத்தெரிந்தும்
வெருக்க செய்தீர்கள்
நான் என்ன செய்ய ??
என் நிலமை தெரியுமா உனக்கு ??
தூக்கு படுக்கையில் நீ
இன்னும் படுத்ததில்லை போலும்

பேருந்து பயணம்


ஒவ்வொரு பேருந்து பயணத்திலும்
கேட்க மட்டும் தான்
செய்கிறேன் இக்குறலை
“அண்ணே ஒரு ரூபாய்
மட்டும் கொடுனே”…

காத்துயிருக்கிறேன்

  உன்னைப்பற்றி
  என்னிகொண்டு இருக்கும் போது
  தந்தி வந்தது
  “இனி நல்லதாய் நடக்குமென்று”
  காத்துயிருக்கிறேன்
  உனது வருகைக்காக..!!

காதல் கிறுக்கன்

  உனக்காக என்னசெய்வேன்
  எனயெல்லோரும் கேட்கிறார்கள்
  நானும் விளையாட்டாய்
  சகாராவில் தண்ணிர் ஊற்றுவேன்
  என கூறிவிட்டு வந்துவிட்டேன்..!