மாணவன்

நான் படிக்கக் கட்டப்படும்
ஒவ்வொரு கட்டிடத்திலும்
பல இளைஞர்களின்
வியர்வை துளிகளும்
இறத்த துளிகளும்
இருக்கத் தான் செய்கிறது..!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s