காதல் – காதலன்

இறக்க துனிந்தபோது
உன் நினைவுகள் அதற்கு முன் என்னை கொலை செய்கிறது
ஏனடி கொலை செய்கிறாய்
உன் கொள்ளை கொல்லும் பார்வையால்
நான் துளைந்து வெகு நாட்கள் ஆகிறது
உன்னால் மீண்டும் துளைந்தேன்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s