என்னவளுக்காக :பக்கம் 2/108

அவள் பெயர்

*
நான் கடக்கும் பாதையில்
இருக்கும்
பெயர் பலகைகளை
உற்று பார்க்க தான்
செய்கிறேன்

*
உனது பெயரின்
ஒரு பகுதியை
கண்டு பிடித்துவிட்டேன்
மிச்சம்
இன்னும் ஆராய்ச்சியில்

*
தமிழ் எழுத்துகளுக்கு
குறுக்கு எழுத்து போட்டி
நடத்தப்பட்டது
உனது பெயரை
கண்டு பிடிக்க
பரிசு : எனது முத்தங்கள் !

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s