என்னவளுக்காக:பக்கம் 3/108

*
இதுவும்
ஒரு தலைகாதல் தான்
எனக்கும் காணல்நீர்க்கும்
வேற்றுமை
இல்லையெனலாம்

*
காதல்
இதற்கு வர்ணங்களை
மாற்றிவிட்டேன்
என் காதலுக்கு
மட்டும் தோல்விகள்
கிடையாது

*
என் காதலுக்கு
உருவம் கொடுக்க
ஆசைப்பட்டேன்
என்னவள் – என்பிம்பம்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s