என்னவளுக்காக : என்னுரை

என்னவள்?
யார் இவள்?
எனக்காக பிறந்தவளா?
என்னூள் கலக்கவிருப்பவளா?
என்னை
அவள் உயிராக நினைக்க இருப்பவளா?

அப்படியென்றால்
என்னவளுக்காக
கொடுக்க என்னிடம்
என்னயிருக்கிறது??

காசாக
கொடுத்தால்
அதை
காதல் என்பார்களா??

பொருளாக
கொடுத்தால்
அதை
உறவு என்பார்களா??

ஆகையால்
என்னவளுக்காக
என்ன கொடுக்க??

என்னையே
கொடுப்பேன்
என்றால்
அது
காதலின்றி காமமா??

ஆகையால்
என்னவளுக்காக
என்ன கொடுக்க??

உணர்ந்து விட்டேன்
என்னவளுக்காக
கொடுக்க
இனிவரும் காலங்களில்
எனது பக்கங்கள்……..

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s