என் காதலும் அலைப்பேசியும்

உனக்கும் எனக்கும்
உள்ள உறவுக்கு
எடுத்துக் காட்டுகளாய் கூற
ஆயிரம் ஆயிரம்
விசயங்கள்..

ஆயினும்
நான் பயன்படுத்தும்
காகிதமும்
கரு மையும்
என் மாத கணக்குள்
அடங்க மறுக்கிறது….

ஆகையால்
நம் உறவிற்கு உரமிட்டு
தூதுவனாய் தண்ணீர் ஊற்றி
இன்று மரமாய்
அல்ல காதலாய்
வளர செய்த
என் அலைப்பேசியை
மட்டும் எடுத்துக் கொண்டேன்

ஆம்
இன்னும்
நினைவிருக்கிறது
நான் அனுப்பிய
முதல் வாக்கியமும்
நீ அனுப்பிய
மறு மொழியும்
என் நெஞ்சில்
அழியா நினைவுகளாய்….

நாம்
இருவரும்
சந்திந்து உறவாடி
சிந்தித்துப் பேசியது
சில காலம் தான்
ஆனால்
நீ ஏற்றுக் கொண்டாய்
நமது உறவை
நட்பு என
முதல் உறையாடலிலே
அலைப்பேசியில்
ஆனால்
இன்று ஏன்
ஏற்க மறுக்கிறாய்
நட்பு என ??

ஆரம்பம் வெறும்
குறுஞ்செய்தியுடன்
இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை
அல்லது
வாரத்திற்கு இரு முறை
இன்று நீ
இல்லாத ஒரு
இரவும் ஏற்று கொள்ள
மறுக்கிறது
என் நெஞ்சம்..

நீ என்னுடன்
பேச விரும்பும் போ தெல்லாம்
சிறு சலசலப்பு உண்டாகிறது
எங்கிருந்து கொண்டு பேசுவாய் என!
ஆகையால் தானோ
நான் தனிமையில் பேச கற்று கொண்டேன்??

நட்பு
இச்சொல் இன்னும்
நீடிக்கிறது
நம் உறவுக்குள்
வெரும் வார்த்தைகளில்
மட்டும்…

நாம் சண்டையிடும்
நாட்களிளெல்லாம்
சிறு முத்திரை
நினை வூட்டியிருக்கிறது
இது அதற்கான நேரமல்ல என
நீயும் ஏற்று
கொள்வாய்
சிரித்தும் விடுவாய்
அதைப் பார்த்தவுடன் 🙂 ..

ஒவ்வொரு நாளும்
உன் பெயர்பலகை
மாறத்தான்
செய்கிறது
என் அலைப்பேசியில்
என்று அடங்கிவிடுவாய்
ஒரே வார்த்தையில்
என் மனைவியன ??

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s