5.பொன்மொழி


காதல் என்பது நெருப்பு
உன் இதயம்
குளிர்காயப் போகிறதா
அல்லது
உன் வீடு
தீப்பற்றப் போகிறதா
என்பதை உன்னால்
தீர்மானிக்க முடியாது

-ஜோன் கிராபோர்டு

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s