4. பொன்மொழி


ஒரு ஆண் தான் ஒரு
பெண்ணின் முதல்
காதலனாக இருக்க
விரும்புகிறான்
பெண்ணோ ஒரு ஆணின்
கடைசிக் காதலாக
இருக்க விரும்புகிறாள்

–ஆஸ்கர் ஓயில்டு

Advertisements

2 thoughts on “4. பொன்மொழி

  1. உண்மைதான்…

    அப்படி இருந்தால் மட்டுமே மனமொன்றிய மண வாழ்க்கை சாத்தியம்.

    நல்ல பகிர்வுக்கு நன்றிகள்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s