பள்ளிக்கூடம்

என்னை மறந்த
பள்ளியில்
நான் எழுதிய கிறுக்கள்கள்
மட்டும் என்னை
மறக்கவில்லை
இனி திரும்புமா ???

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s