காதல் பரிசு

என்ன வரம்
வாங்கி வந்தாய்
அலைப்பேசியன
என் வரங்களை
தட்டிச்செல்கிறாய்
முத்தங்களாக
எனக்கு முன்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s