சிசு

சில காலங்கள்
சில மணித்துளிகள்
சில மாதங்கள்
என்னை சுமந்ததற்காக
உயிர் விடுகிறேன்
தாய் என்னும் வார்த்தை
கூறும் முன்னே
தாயின் வேதனை போக்குவதற்காக…………

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s