கல்லறைத் தோட்டம்


எனது இல்லத்தில்
உன்னுடன் இல்லறம்
நடத்த
ஆசைப்படுகிறேன்
என்று நிறைவேறுவது
இந்த கல்லறைத்தோட்டத்தில்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s