காதல் சரித்திரம்


எங்கள் காதல்

சுவடுகளும்

பதிக்கப்படுமா காதல் சரித்திரத்தில் ??

எங்கள் குடும்ப சூழ்நிலையால்…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s