என் கருத்தம்மா

என்

பெயரை சொல்லக்கூட

தயங்குகிறாயே

இன்றே ஏற்றுக் கொண்டாயே

உன் கணவன் என

(என் காதலை சொல்லியபோது)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s