இவர்கள் இப்படித்தான்

இவர்களை பற்றிக் கூற

எனக்கு அனுமதில்லையென்றால்

நானும் இப்படித்தான்

(என்னை மட்டும் திட்டினால் போதுமே )

 

நான் சாதி மதங்களை வெறுப்பவன்

இதற்கு எடுத்து காட்டு

என் பெயர் சொல்லும் நான் எச்சாதியென்று…

 

நான் குழந்தை தொழிலை அனுமதிக்காதவன்

இதற்கு எடுத்து காட்டு

என் பட்டறையில் வேலைச் செய்யும்

பிஞ்சுகளின் விரல் அதைச் சொல்லும்…

 

நான் ரௌத்திரம் பழகியவன்

இதற்கு எடுத்து காட்டு

என் தலையனை அடிப்பட்டுயிருக்கிறது

பல சமுக பிரச்சனைக்காக…

 

இதைப்போல் பற்பல செய்திகள்

எடுத்து காட்டுகள் என்னைப்பற்றி

ஆகையால் இனிவரும்

காலங்களில்

என்னை திட்டாதிர்கள்

ஏன்யென்றால் நான்

இச்சமுகத்தை சார்ந்தவன்…

 

இங்கு இருக்க

இடம் இல்லையென்றாலும்

இறக்கம் தேவையில்லை…

 

கவுரவம் என்று மௌனம் காத்தாலும்

மானம் தேவையில்லை

கையில் காசு இருந்தாலும்

உறவுகள் தேவையில்லை….

 

ஆகையால்

இவர்களை திட்டாதிர்கள்

ஏன் என்றால்

இவர்கள் இப்படித்தான்..

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s