தலையாட்டு பொம்மை

நான் தலையாட்டு பொம்மையா?
அவளை கண்ட நாள் முதல்
பிறரிடம்
பேசவில்லை
பார்க்கவில்லை
பழகவில்லை
ஆனால் அவளை
கண்டாள் மட்டும்
அழைகிறேன்-பைத்தியகாரனாக
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s