அவள் கண்கள்

இந்த உலகில்
நான் பிறந்த நோடி
நினைவிற்கு வருகிறது
நான் குழந்தையாய்
அதை மிண்டும்

நினைவுட்டினால் – அவள் பார்வையில்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s