காதல் கிறுகன்

உன்
உதடுகள் மேல் கோபம் வறுகிறது
உன் தாகம் தீற்க
எனக்கு பதில்
தண்ணீர்க்கு அனுமதி
கொடுக்கிறதே……

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s