காதல் அழிவதில்லை

என்றோ
எங்கோ பிறந்து
இன்றே
என்னுடன் கலந்து
என்றும்
என்னுடன் இருப்பாய்யென்று
என்றே என்னினேன்
ஆகையால் அன்றே
நினைத்ததை
இன்றே
எழுதுகிறேன்
அழிவதில்லை…
காதல் அழிவதில்லை…

Advertisements

One thought on “காதல் அழிவதில்லை

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s