போராட்டம்

துடிக்கும் கரங்களுக்கு
துண்டில் போட்டால்
லட்சியங்கள் லட்சங்களாய்
கிடக்கும் உன்னிடம்
அலட்சியமான உனது போக்கால்
உனது வாழ்வின் லட்சியம்
அஷ்ட கோணத்துடன் திரிகிறது….

முயற்சி என்னும் முயளும் தன்மையை
நி முயளாமல் இருந்து விட்டாள்
உன் உயிர் முடியும் வரை
நி மூளையில் கிடந்து இருப்பாய்….

எலுச்சியுடன் போராட
ஏழை என்பது இல்லையடா
ஏளன சிரிப்பு சிரிப்பவரை
கண்டும் காணமல் போராடு
உனது லட்சியத்திற்காக…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s