பள்ளிகூடம்

கணவுகளின் தொழிற்சாலை
அதனால் என் வாழ்க்கையோ மலர்சோலை
அதுவே சுமைதாங்கி
அதன் மீது என் சுமைகளை இறக்கி
திரும்புகிறேன்
பள்ளிவாசம் என வனவாசம் முடிந்து….

இனி
என்றும் திரும்பாது அக்காலம்
அதுவே
என் கைகளுக்கு எட்டா கணாகாலம்…..

அறியாத வயதில்
புரியாத மொழிகளையும் புரியவைத்து
தெரியாத கலைகளையும் தெரியவைத்து
என்னை பலர் அறிய செய்தது
ஒருவனாய் வந்தவனை
ஒருவர் அன்றி
பலர் உள்ளத்தில் உறங்க செய்தது….

இன்று
“இறங்கல் அஞ்சல்”
என் பள்ளி வாழ்க்கைக்கு
இனி
“கணவுகளில் மட்டும் கணவுகளாய்”…..

Advertisements

One thought on “பள்ளிகூடம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s