பள்ளிக்கூடம்

நானும் சுமக்கிறேன்
புத்தகத்தை
மூட்டை மூட்டையாய்
என்னை மீண்டும்
ஏற்று கொள்ளாத
என் பள்ளி மணவணாக…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s