தேடூகிறேன்…

தேடி திரிகிறேன்.
இன்று வரை
தூலைந்த முகவரியை…
அவளின் அறிமுக முகவரி
கிடைத்த நாள் முதல்…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s